VODSTVENI DELAVCI  MILICE OD LETA  1970

 

Janez Winkler, načelnik slovenske milice,(1979-1984) (sekretar Tomaž Ertl)

 

 

Leopold Jesenek,  načelnik slovenske milice (1985-1990(sekretar Tomaž Ertl)

 

Pavle Čelik,  poveljnik slovenske milice (1990 – 1993) (sekretar Igor BAVČAR)

 

 

 

 

 

 

SLOVENSKA MILICA   SKOZI ČAS OD 70- LETA